Budowa drogi objazdowej

Trwa budowa drogi objazdowej dla realizacji obiektu WD-12 w ciągu ul. Wodzisławskiej. Po jej wykonaniu ruch zostanie przełożony na odcinek drogi tymczasowej, Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do przebudowy sieci, a następnie do budowy obiektu mostowego stanowiącego element węzła „Wodzisławski”. Ruch w ciągu ul. Wodzisławskiej zostanie na czas budowy utrzymany jako dwukierunkowy.

Trwa budowa drogi objazdowej dla realizacji obiektu WD-12 w ciągu ul. Wodzisławskiej. Po jej wykonaniu ruch zostanie przełożony na odcinek drogi tymczasowej, Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do przebudowy sieci, a następnie do budowy obiektu mostowego stanowiącego element węzła „Wodzisławski”. Ruch w ciągu ul. Wodzisławskiej zostanie na czas budowy utrzymany jako dwukierunkowy.

Wyburzanie budynków

Trwa wyburzanie budynków kolidujących z projektowaną trasą Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez obszar Rybnika

Trwa wyburzanie budynków kolidujących z projektowaną trasą Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez obszar Rybnika

Prace przygotowawcze

Trwają prace i czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem robót zasadniczych. Jedną z czynności prowadzonych przez Wykonawcę jest inwentaryzacja budynków w bliskim sąsiedztwie budowy, która ma na celu określenie stanu technicznego zabudowań przed rozpoczęciem robót. Zgormadzony w ten sposób materiał, będzie podstawą do rozpatrywania ewentualnych roszczeń w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami.

Trwają prace i czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem robót zasadniczych. Jedną z czynności prowadzonych przez Wykonawcę jest inwentaryzacja budynków w bliskim sąsiedztwie budowy, która ma na celu określenie stanu technicznego zabudowań przed rozpoczęciem robót. Zgormadzony w ten sposób materiał, będzie podstawą do rozpatrywania ewentualnych roszczeń w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami.

Podpisanie umowy

26 kwietnia 2017

Rybnik: Podpisano umowę na budowę drogi Racibórz – Pszczyna

We wtorek, 25 kwietnia, w Urzędzie Miasta Rybnika podpisana została umowa na budowę drogi „Racibórz-Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik. Po kilkuletnich przygotowaniach, powstanie droga będąca nie tylko obwodnicą Rybnika, ale stanowiąca również ważną alternatywą dla innych dróg tej części regionu. (więcej…)

Rybnik: Podpisano umowę na budowę drogi Racibórz – Pszczyna

We wtorek, 25 kwietnia, w Urzędzie Miasta Rybnika podpisana została umowa na budowę drogi „Racibórz-Pszczyna” na odcinku przebiegającym przez Rybnik. Po kilkuletnich przygotowaniach, powstanie droga będąca nie tylko obwodnicą Rybnika, ale stanowiąca również ważną alternatywą dla innych dróg tej części regionu.