Trwają prace i czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem robót zasadniczych. Jedną z czynności prowadzonych przez Wykonawcę jest inwentaryzacja budynków w bliskim sąsiedztwie budowy, która ma na celu określenie stanu technicznego zabudowań przed rozpoczęciem robót. Zgormadzony w ten sposób materiał, będzie podstawą do rozpatrywania ewentualnych roszczeń w przypadku powstania uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami.