Wykonawca rozpoczął mobilizację sprzętu celem wznowienia robót drogowych po okresie zimowym