Strony Kontraktu

Zamawiający

  • Urząd Miasta Rybnik

  • E-mail

    rybnik@um.rybnik.pl

  • Tel.

    32 43 92 000

  • Adres

    ul. Chrobrego 2

    44-200 Rybnik

Inżynier Kontraktu

  • Konsorcjum Firm

    MP Mosty Sp. z o.o.
    Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

  • E-mail

    biuro@drogaregionalnaraciborz-pszczyna.pl

  • Adres

    ul. Zamiejska 20

    44-270 Rybnik

Wykonawca

  • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

    INTERCOR Sp. z o.o.

  • E-mail

    intercor@intercor.eu

  • Adres

    ul. Okólna 10

    42-200 Zawiercie

  • Tel.

    32 67 15 307