W dniu 31 października 2019 r. zostanie dopuszczona do ruchu ul. Obwiednia Południowa.