1. Zadanie nr 1

 1. 1.1  Roboty drogowe:

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 20,6 tys. m3

Etap II:

 1. Realizowana jest wymiana gruntu w km 0+425-0+600 – wykonano narastająco 9,8 tys. m3

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 89 tys. m3

 3. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 30 tys. m3 – w marcu z uwag i na warunki pogodowe budowa nasypu ogranicza się do wykonywania platform roboczych pod wzmocnienia wgłębne

 4. Prowadzone są prace w zakresie węzła Gotartowickiego – usuniecie humusu – 3,2 tys. m3, wykopy – 7,5 tys. m3

Etap III:

 1. Prowadzone są prace związane z usunięciem warstwy humusu – wykonano narastając 52 tys. m3

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 35 tys. m3.

 3. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 17 tys. m3, w marcu z uwag i na warunki pogodowe budowa nasypu ogranicza się do wykonywania platform roboczych pod wzmocnienia wgłębne

 4. Realizowany jest nasyp na węźle Chwałowickim – wykonano 10 tys. m3 /prace prowadzone w ograniczonym zakresie/

 5. Rozpoczęto wykonywanie wzmocnienia podłoża kolumnami batonowymi CMC na odcinku 7+700 – 7+760 – 243 szt.

Etap IV:

 1. Kontynuowana jest realizacja wzmocnienia podłoża poprzez kolumny betonowe przemieszczeniowe CMC na odcinku od km 8+560 do km 8+800 – wykonano kolumn betonowych niezbrojonych 2917 szt.

Z uwagi na warunki atmosferyczne i związane z tym reżimy technologiczne roboty drogowe w marcu 2018 r. są prowadzone w ograniczonym zakresie.

 1. 1.2  Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – zabetonowano płytę ustroju nośnego – jezdnia lewa, obiekt został sprężony, trwa rozbiórka rusztowań i deskowań

 2. WGP-02 – kontynuowane są prace związane z wykonaniem kolumn DSM – wykonano na podporze A i D, wykonywane są na podporze C

 3. WGP-03 – kontynuowane są prace prace związane z wykonywaniem kolumn DSM /podpora A i B/

 4. WGP-04 – wykonano ścianki szczelinowe w pełnym zakresie, wykonano zbrojenie ław fundamentowych – przygotowane do betonowania

 5. WGP-05 – trwają prace związane z montażem rusztowań pod deskowanie płyty ustroju nośnego

 6. WGP-06 – konstrukcja obiektu została wykonana w całości

 7. WGP-06a – wykonano przyczółki – 4 szt. (100%), trwa przygotowanie podłoża pod rusztowanie pod płytę ustroju nośnego

 8. WGP-07 – wykonano platformy robocze, trwają prace związane z fundamentowaniem /pale DSM/

 9. WGP-08 – trwają prace związane z fundamentowaniem obiektu /wykonywanie pali, ścianek szczelinowych/, zakończono realizację przyczółka B , trwa wykonywanie podpór pośrednich

 10. WD-09 – trwa montaż deskowania ustroju nośnego

 11. MGP-10 – zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych, trwają prace na podporze B /zbrojenie 4 segmentów/

 12. WD-11 – trwa montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 13. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie, wykonano podpory, trwa przygotowanie podłoża pod montaż rusztowań ustroju nośnego

 14. Trwa realizacja przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-02 /montaż prefabrykatów/ i PZ-03 – ława fundamentowa.

 1. 1.3 
  Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap I – prace nie są prowadzone

 2. Etap II – trwają prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych TPSA, Leon, UM, 3S, rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej dla zbiorników ZB1 i ZB2

 3. Etap III – zakończono przebudowę sieci wodociągowej W15 i W18, zakończono przebudowę sieci gazowej G2, budowana jest kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Świerklańskiej
 4. Etap IV – trwa przebudowa sieci telekomunikacyjnych TK Telekom, tkd, tkm wł. PKP Telkol , zakończono przebudowę sieci wodociągowej W10 i W11 przy ul. Wodzisławskiej /w częściowym zakresie/ oraz W12 przy ul. Dolnej w pełnym zakresie.

 1. Zadanie nr 2

 1. Prace drogowe nie są prowadzone z uwagi na warunki atmosferyczne

 2. Trwa przebudowa sieci SN własności Tauron

 1. Ul. Szybowcowa

 1. c) Prace drogowe nie są prowadzone z uwagi na warunki atmosferyczne

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1  Roboty drogowe:

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 16,5 tys. m3

  Wykonano wykop do rzędnych KRZ w śladzie projektowanej wymiany grunty – 1,8 tys. m3 /p>

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 67 tys. m3

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 23,4 tys. m3, w lutym z uwag i na warunki pogodowe budowa nasypu ogranicza się do wykonywania platform roboczych pod wzmocnienia wgłębne

 3. Zakończono prace związane z wycinką drzew

 4. Wykonano drogę technologiczną w śladzie drogi DD05 – dojazd dla realizacji obiektu WGP-02

 5. Prowadzone są prace w zakresie węzła Gotartowickiego – usuniecie humusu – 2,7 tys. m3

 6. Prowadzone są prace w śladzie dróg dojazdowych /usuniecie humusu, wykopy

Etap III:

 1. Prowadzone są prace związane z usunięciem warstwy humusu – wykonano narastając 50,3 tys. m3

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 35 tys. m3.

 3. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 15 tys. m3, w lutym z uwag i na warunki pogodowe budowa nasypu ogranicza się do wykonywania platform roboczych pod wzmocnienia wgłębne

Etap IV:

 1. a) Rozpoczęto realizację wzmocnienia podłoża poprzez kolumny betonowe przemieszczeniowe CMC na odcinku od km 8+560 do km 8+800 – wykonano kolumn betonowych niezbrojonych 821szt (9852m) oraz kolumn betonowych zbrojonych 60szt (720m) – wykonano narastająco 881sztuk

Z uwagi na warunki atmosferyczne i związane z tym reżimy technologiczne roboty drogowe w lutym 2018 r. są prowadzone w ograniczonym zakresie.

 1. 1.2  Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – zabetonowano płytę ustroju nośnego – jezdnia lewa,

 2. WGP-02 – rozpoczęte zostały prace związane z wykonywanie kolumn DSM, wykonano kolumny w zakresie podpory A, przygotowywana jest platforma robocza dla realizacji kolumn na podporze D, wycięte zostały drzewa w zakresie linii kolejowej,

 3. WGP-03 – rozpoczęte zostały prace związane z wykonywaniem kolumn DSM

 4. WGP-04 – wykonano ścianki szczelinowe w pełnym zakresie

 5. WGP-05 – trwają prace związane z montażem rusztowań pod deskowanie płyty ustroju nośnego

 6. WGP-06 – konstrukcja obiektu została wykonana w całości

 7. WGP-06a – wykonano przyczółki – 4 szt. (100%)

 8. WGP-07 – została rozpoczęta realizacji obiektu, wykonano platformy robocze, trwają prace związane z fundamentowaniem /pale DSM/

 9. WGP-08 – trwają prace związane z fundamentowaniem obiektu /wykonywanie pali/, trwa realizacji przyczółka B

 10. WD-09 – zakończono wykonywanie przyczółków, rozpoczęto montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 11. MGP-10 – zakończono budowę mostu tymczasowego, zakończono wykonywanie pali wielkośrednicowych

 12. WD-11 – wykonano 2 przyczółki – 100%, rozpoczęto montaż rusztowań pod deskowanie ustroju nośnego

 13. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie, trwa wykonywanie podpór

 14. Rozpoczęto budowę przepustów skrzynkowych pod koroną drogi nr PZ-02 i PZ-03

 1. 1.3 
  Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap I – zrealizowano częściowo rów R2

 2. Etap II – zakończono przebudowę kanalizacji S1 i S2, trwają prace związane z przebudową sieci TT Orange, Leon i 3S, oraz kolizji na sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia

 3. Etap III – trwa przebudowa sieci wodociągowej W15 /przygotowana do przełączenia/W18 i W15/, kanalizacji tłocznej Stł-1 oraz sieci energetycznej nN15. Sieć gazowa G2 w trakcie prób odbiorowych.
  Trwa budowa stawu kompensacyjnego oraz rozpoczęto budowę zbiornika ZB-08.
 4. Etap IV – trwa przebudowa sieci telekomunikacyjnych TK Telekom, tkd, tkm wł. PKP Telkol , sieci wodociągowej W10 i W11 przy ul. Wodzisławskiej oraz W12 przy ul. Dolnej

 1. Zadanie nr 2

 1. Prace drogowe nie są prowadzone z uwagi na warunki atmosferyczne
 2. Trwa przebudowa sieci SN własności Tauron
 1. Ul. Szybowcowa

 1. c) Prace drogowe nie są prowadzone z uwagi na warunki atmosferyczne

 1. Zadanie nr 1

 1. 1.1 Roboty drogowe:

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 15,8 tys. m3

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano
  narastająco 52 tys. m3

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano
  narastająco 22 tys. m3

 3. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni –
  zaawansowanie ok. 98%

 4. Wykonano i wdrożono objazd w ciągu ul. Gotartowickiej dla
  realizacji obiektu WGP-03

 5. Wykonywana jest droga technologiczna w śladzie drogi DD05 – dojazd
  dla realizacji obiektu WGP-02

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano
  narastająco 29 tys. m3.

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano
  narastająco 10,5 tys. m3

 3. Zakończono prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni –
  trwa wywóz karpin z placu budowy

 4. Wykonano i wdrożono objazd w ciągu ul. Boguszowickiej dla
  realizacji obiektu WGP-04

Etap IV:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano
  narastająco 24 tys. m3

 2. Trwa budowa nasypu dla łącznic węzła Wodzisławskiego – wykonano
  narastająco 8,5 tys. m3

 3. Trwa budowa nasypu w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco
  11 tys. m3

 4. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Śródmiejskiego – ok. 10 tys. m3

 5. Wykonano odcinek próbny dla wgłębnego wzmocnienia podłoża pod
  projektowane nasypy – trwa procedura odbiorowa

Z uwagi na warunki atmosferyczne i związane z tym reżimy technologiczne
roboty drogowe w styczniu 2018 r. są prowadzone w ograniczonym zakresie.

 1. 1.2 Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – wykonano wszystkie przyczółki, wykonano wzmocnienie
  podłoża pod rusztowanie, rozpoczęto montaż szalunków dla płyty
  ustroju nośnego – jezdnia lewa

 2. WGP-02 – trwają prace przygotowawcze dla rozpoczęcia
  fundamentowania /organizacja zaplecza, budowa dróg
  technologicznych/

 3. WGP-03 – trwają roboty przygotowawcze dla rozpoczęcia
  fundamentowania /platformy robocze, usunięcie kolizji z
  urządzeniami obcymi/

 4. WGP-04 – trwają roboty przygotowawcze dla rozpoczęcia
  fundamentowania /wykonano platformy robocze, murki prowadzące dla
  ścian szczelinowych/

 5. WGP-05 – zakończono prace związane z wykonaniem przyczółków –
  zaawansowanie 100%, trwa wzmocnienie podłoża pod ustawienie
  rusztowań dla deskowania płyty ustroju nośnego

 6. WGP-06 – zakończono betonowanie płyty ustroju nośnego, wykonano
  wszystkie odcinki, wykonano sprężenie, trwa realizacji ścianek
  zaplecznych

 7. WGP-06a – zakończono wykonywanie ław fundamentowych – 100%, trwa
  realizacja przyczółków

 8. WGP-08 – trwają prace przygotowawcze dla fundamentowania /platformy
  robocze, drogi dojazdowe, realizacja pali dla rozpoznania warunków
  gruntowych/, trwa realizacji przyczółka B

 9. WD-09 – zakończono wykonywanie przyczółków, wykonano wzmocnienie
  podłoża pod montaż rusztowań dla wykonania płyty ustroju nośnego

 10. MGP-10 – trwa wykonywanie pali fundamentowych – zaawansowanie 95%,
  rozpoczęto budowę mostu tymczasowego

 11. WD-11 – zabetonowano przyczółek B, trwa zbrojenie i deskowanie
  przyczółka A

 12. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie, trwają
  wykopy oraz rozkucia głowic ścian szczelinowych

 1. 1.3 Przebudowa urządzeń obych:
 1. Etap II – trwa przebudowa infrastruktury technicznej przy ul.
  Gotartowickiej w zakresie wodociągu W21, sieci TT Orange i Leon
  oraz kolizji energetycznej nN16, nN17, SN13 przy ul. Jutrzenki,
  trwa przebudowa kanalizacji S2. Zakończono przebudowę magistrali
  gazowej G1.

 2. Etap III – trwa przebudowa sieci wodociągowej W15 /przygotowana do
  przełączenia/, W18 i W19, kanalizacji tłocznej Stł-1 oraz sieci
  energetycznej nN15. Sieć gazowa G2 w trakcie prób odbiorowych.

 3. Etap IV – trwa przebudowa sieci telekomunikacyjnych TK Telekom,
  kanalizacji tłocznej stł-4, sieci gazowej G3, oraz sieci niskiego i
  średniego napięcia /nN9, SN6/

 1. Zadanie nr 2

 1. Zabudowano przepust OI2, zakończono zasypki
 1. Ul. Szybowcowa

 1. Zakończono roboty związane z wycinką drzew

 2. Trwają wykopy

Zadanie nr 1

  1. Roboty drogowe

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu – wykonano narastająco 11,8 tys. m3

 2. Zakończono wycinkę drzew wraz z karczowaniem

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 40 tys. m3

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 22 tys. m3

 3. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem – korzeni zaawansowanie ok. 95%

 4. Wykonano objazd w ciągu ul. Gotartowickiej dla realizacji obiektu WGP-03

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 16 tys. m3.

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 10 tys. m3

 3. Wykonano wzmocnienie podłoża poprzez ciężkie ubijanie w km 6+870-7+150 – trwają czynności odbiorowe

 4. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni – zawansowanie 90%

 5. Wykonano objazd w ciągu ul. Boguszowickiej dla realizacji obiektu WGP-04

Etap IV:

 1. Wykonano konstrukcję typ 3 na węźle Wodzisławskim oraz łącznicach LO2 i LO5 – ok. 6 tys. m2

 2. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 19 tys. m3

 3. Trwa budowa nasypu dla łącznic węzła Wodzisławskiego – wykonano narastająco 8,5 tys. m3

 4. Trwa budowa nasypu w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 11 tys. m3

 5. Trwa budowa nasypu w zakresie węzła Śródmiejskiego – ok. 5 tys. m3

 6. Zakończono prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni

  1. Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – wykonano wszystkie przyczółki, trwa przygotowanie podłoża pod montaż rusztowań dla wykonania płyty ustroju nośnego

 2. WGP-03 – wykonano bypass, trwają roboty przygotowawcze dla rozpoczęcia fundamentowania

 3. WGP-04 – wykonano bypass, trwają roboty przygotowawcze dla rozpoczęcia fundamentowania

 4. WGP-05 – trwają prace związane z wykonaniem przyczółków

 5. WGP-06 – zakończono betonowanie płyty ustroju nośnego, wykonano wszystkie odcinki, wykonano sprężenie

 6. WGP-06a – rozpoczęto wykonywanie ław fundamentowych, zabetonowano 2 z 4 ław;

 7. WGP-08 – trwają prace przygotowawcze do fundamentowania

 8. WD-09 – zakończono wykonywanie przyczółków, trwa przygotowanie i wzmocnienie podłoża pod montaż rusztowań dla wykonania płyty ustroju nośnego

 9. MGP-10 – trwa wykonywanie pali fundamentowych – zaawansowanie 75%

 10. WD-11 – wykonano ławy fundamentowe, trwa zbrojenie i deskowanie przyczółków

 11. WD-12 – wykonano ściany szczelinowe w pełnym zakresie

  1. Przebudowa urządzeń obcych

 1. Etap II – trwa przebudowa infrastruktury technicznej przy ul. Gotartowickiej w zakresie gazociągu G1 oraz wodociągu W21, sieci TT Orange i Leon oraz kolizji energetycznej nN16

 2. Etap III – trwa przebudowa sieci wodociągowej W15 /przygotowana do przełączenia/, W18, kanalizacji tłocznej Stł-1 oraz sieci energetycznej nN16

 3. Etap IV – zakończono przebudowę sieci SN4 przy ul. Wodzisławskiej, trwa przebudowa kabli TT własności PKP Utrzymanie przy ul. Jankowickiej.

Zadanie nr 2

 1. Zabudowano przepust OI2, trwają zasypki

Ul. Szybowcowa

 1. Zakończono roboty związane z wycinką drzew

 2. Zostały rozpoczęte wykopy

 1. Roboty drogowe:

  1. Zadanie nr 1

Etap I:

 1. Trwa wymiana gruntu w zakresie etapu I – wykonano narastająco 11,3 tys. m3

Etap II:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 32 tys. m3

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 14 tys. m3

 3. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni

Etap III:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 1 tys. m3.

 2. Realizowany jest nasyp z gruntu pozyskanego z wykopu – wykonano narastająco 5 tys. m3

 3. Wykonano wzmocnienie podłoża poprzez ciężkie ubijanie w km 6+870-7+150

 4. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni

Etap IV:

 1. Realizowany jest wykop w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 10 tys. m3

 2. Trwa budowa nasypu dla łącznic węzła Wodzisławskiego – wykonano narastająco 5,5 tys. m3

 3. Trwa budowa nasypu w zakresie trasy głównej – wykonano narastająco 10 tys. m3

 4. Trwają prace związane z wycinką drzew i karczowaniem korzeni

1.2. Zadanie nr 2

 1. Wykonano wzmocnienie wgłębne podłoża pod budowę przepustu;

 1. Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwają prace związane z deskowaniem i zbrojeniem czwartego korpusu przyczółka

 2. WGP-03 – trwają prace związane z przebudową urządzeń obcych kolidujących z projektowany obiektem, trwa organizacja zaplecza

 1. WGP-05 – wykonano ławy fundamentowe, trwają prace związane z realizacją przyczółków /zbrojenie, deskowanie, betonowanie/

 2. WGP-06 – wykonano przyczółki w zakresie podpory A, trwa realizacja płyty ustroju nośnego, zabetonowano 3 z 6 przęseł

 3. WGP-06a – wykonano projektowane wymiany gruntu na podporze A i B, trwa demontaż grodzic stalowych

 4. WGP-08 – trwają prace przygotowawcze do fundamentowania

 5. WD-09 – trwa realizacji korpusów przyczółków

 6. MGP-10 – trwają roboty ziemne – przygotowanie do fundamentowania

 7. WD-11 – zakończono prace przy realizacji kolumn DSM, trwa wykonywanie ław fundamentowych

 8. WD-12 – trwają prace przygotowawcze

 1. Przebudowa urządzeń obcych

 1. Etap II – trwa przebudowa infrastruktury technicznej przy ul. Gotartowickiej w zakresie gazociągu G1 oraz sieci wodociągowe W20 /trwają próby/ i W21

 2. Etap III – trwa przebudowa sieci wodociągowej W15 i W14a oraz sieci gazowej G2 przy ul. Chwałowickiej

 3. Etap IV – zakończono przebudowę sieci energetycznej nN9, trwa przebudowa sieci SN4 przy ul. Wodzisławskiej, rozpoczęto przebudowę kabli TT własności PKP Utrzymanie przy ul. Jankowickiej.

 1. Roboty drogowe:

1.1. Zadanie nr 1

 1. Trwa wymiana gruntu w zakresie etapu I

 2. Wykonano i wdrożono objazd w ciągu ul. Świerklańskiej oraz Wodzisławskiej dla realizacji obiektów WGP-06 oraz WD-12

 3. Rozpoczęto wycinkę drzew w zakresie wszystkich etapów

 4. Trwają roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów w obrębie etapu II, III i IV.

 5. Trwają wzmocnienie podłoża na odcinkach projektowanych nasypów polegające na powierzchniowym dogęszczeniu oraz stabilizacji.

1.2. Zadanie nr 2

 1. Trwa budowa kanalizacji deszczowej

 2. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót ziemnych /wykop, nasyp/

 1. Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwają prace przy deskowaniu, zbrojeniu i betonowaniu kolejnych przyczółków

 2. WGP-05 – wykonano ławy fundamentowe na podporze B /strona lewa i prawa/, trwają prace przy realizacji ławy na podporze A.

 3. WGP-06 – wykonano oczepy na podporach pośrednich, rozpoczęto montaż rusztowań pod deskowanie płyty ustroju nośnego

 4. WGP-06a – wykonano projektowane wymiany gruntu na podporze A i B.

 5. WD-09 – wykonano kolumny DSM na podporze A i B. Trwa wykonywania ław fundamentowych /deskowanie, zbrojenie/

 6. WD-11 – trwają prace przy realizacji kolumn DSM

 7. WD-12 – wprowadzono tymczasową organizację ruchu, trwają prace przygotowawcze

 1. Przebudowa urządzeń obcych

 1. Etap I – wykonano częściowo rów R2

 2. Etap II – trwa przebudowa infrastruktury technicznej przy ul. Gotartowickiej w zakresie gazociągu G1, sieci energetycznych nN16, SN12, oraz sieci wodociągowe W20

 3. Etap III – trwa przebudowa sieci energetycznych SN10 i SN11, sieci gazowej G2 przy ul. Chwałowickiej

 4. Etap IV – trwa przebudowa sieci energetycznej nN9 oraz przebudowy tymczasowe przy ul. Wodzisławskiej

 1. Roboty drogowe:

1.1. Zadanie nr 1

 1. Rozpoczęto wymianę gruntu w zakresie etapu I

 2. Rozpoczęto budowę objazdu w ciągu ul. Świerklańskiej dla realizacji obiektu WGP-06

 3. Trwa wywóz i pryzmowanie humusu /etap I, II, III, IV/

 4. Zostały wykonane odcinki próbne dla wzmocnień podłoża poprzez stabilizację

 5. Trwa budowa objazdu dla obiektu mostowego WD-12 w ciągu ul. Wodzisławskiej

1.2. Zadanie nr 2

 1. Trwa budowa kanalizacji deszczowej

 2. Został usunięty humus

 1. Roboty mostowe:

 1. MGP-01 – trwa zbrojenie i deskowanie przyczółków

 2. WGP-05 – zakończono wykonywanie kolumn DSM

 3. WGP-06 – trwa wykonywanie podpór /zbrojenie, deskowanie, betonowanie/ oraz oczepów podpór pośrednich

 4. WGP-06a – trwa wbijanie ścianek szczelnych dla wymiany gruntu pod posadowienie obiektu

 5. WD-09 – trwa wykonywanie kolumn DSM

 6. WD-11 – przygotowano platformy robocze pod wykonanie pali DSM, trwa przebudowa sieci kolidujących z projektowanym obiektem mostowym

 1. Przebudowa urządzeń obcych

 1. Etap I – wykonano rów R1, trwa wykonywanie rowu R2 /roboty melioracyjne/

 2. Etap II – trwa przebudowa sieci energetycznych przy ul. Gotartowickiej oraz teletechnicznych przy ul. Gotartowickiej i Zapłocie

 3. Etap III – trwa przebudowa sieci energetycznej oraz wodociągowej przy ul. Tkoczów

 4. Etap IV – trwa przebudowa sieci energetycznych oraz kolektora kanalizacji sanitarnej.

 1. Roboty drogowe:
 1. Wykonano tymczasowe wygrodzenia herpetologiczne w miejscu
  prowadzenia robót w zakresie Zadania 1.
 2. Trwa usuwanie humusu w zakresie Zadania nr 1, etap III i IV oraz w
  zakresie Zadania 2.
 3. Trwa budowa objazdu dla obiektu mostowego WD-12 w ciągu ul.
  Wodzisławskiej
 4. Trwa budowa kanalizacji w zakresie Zadania 2
 1. Roboty mostowe:
 1. MGP-01 – trwa wykonywanie ław fundamentowych /zbrojenie i
  deskowanie/ – podpora A
 2. WGP-05 – wykonano platformy robocze, rozpoczęto wykonywanie pali
  DSM
 3. WGP-06 – trwa wykonywanie fundamentów w zakresie podpór B,C,D
 4. WGP-06a – trwają roboty przygotowawcze do wbicia ścianek szczelnych
  i rozpoczęcia wymiany gruntu pod projektowane podpory
 5. WD-09 – trwa przygotowanie platform roboczych pod wykonanie pali
  DSM
 6. WD-11 – przygotowano platformy robocze pod wykonanie pali DSM, trwa
  przebudowa sieci kolidujących z projektowanym obiektem mostowym
 1. Przebudowa urządzeń obcych

Trwa przebudowa sieci i urządzeń obcych kolidujących z projektowanymi
elementami Drogi Regionalnej w zakresie:

 • sieci gazowej niskiego i podwyższonego ciśnienia
 • sieci energetycznych NN i SN
 • sieci wodociągowej dn 400mm
 • kanału ciepłowniczego dla przebudowy magistrali ciepłowniczej
  kolidującej z obiektem WGP-08.
 1. Trwa wykonywanie badań geotechniczne potwierdzających zgodność warunków gruntowych z projektowymi dla obiektów mostowych i rejonów wzmocnień podłoża.
 2. Wykonano pale fundamentowe (jet grouting) pod obiekt MGP-01.
 3. Rozpoczęto prace przy realizacji obiektu WGP-06 w zakresie fundamentowania.
 4. Rozpoczęto prace przy obiekcie WD-09 w zakresie organizacji zaplecza oraz robót ziemnych.
 5. Rozpoczęto przebudowę magistrali ciepłowniczej kolidującej z obiektem WGP-08 w zakresie wzmocnienia podłoża.
 6. Trwają wyburzenia budynków kolidujących z projektowaną trasą Drogi Regionalnej, dalsze rozbiórki, wywóz gruzu, porządkowanie terenu po odgruzowaniu.
 7. Rozpoczęto budowę tymczasowego wygrodzenia herpetologicznego.
 8. Trwa usuwanie humusu na odc. km 6+100 – 6+800 oraz węźle Śródmiejskim.
 1. Zamontowano tablice informacyjne związane z dofinansowaniem projektu z Unii Europejskiej.
 2. Wykonano osnowę geodezyjno, stabilizację punktów wraz z pomiarem.
 3. Trwa usuwanie karpin i gałęzi na terenie Lasów Państwowych po przeprowadzonych wycinkach.
 4. Wykonano prace przygotowawcze do rozpoczęcia fundamentowania pod obiekt MGP-01 w zakresie wykopu oraz platform roboczych.
 5. Wykonano inwentaryzację budynków sąsiadujących z terenem budowy.
 6. Wykonano inwentaryzacje infrastruktury drogowej wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch technologiczny.
 7. Trwają wyburzenia budynków kolidujące z projektowaną trasą Drogi Regionalnej.
 1.  Wykonano inwentaryzację ornitologiczną terenów leśnych przeznaczonych do wycinki;
 2. Wykonano inwentaryzację saperską;
 3.  Wykonano inwentaryzację geodezyjną przejętego przez Wykonawcę Placu Budowy;
 4. Wykonawca przystąpił do usuwania karpin i gałęzi na terenie Lasów Państwowych po przeprowadzonych wycinkach;
 5. Rozpoczęto inwentaryzacja budynków sąsiadujących z terenem budowy;
 6. Trwa inwentaryzacja infrastruktury drogowej wykorzystywanej przy budowie, po której odbywać się będzie ruch technologiczny;
 7. Trwają prace przygotowawcze do wyburzeń budynków kolidujących z projektowaną trasą Drogi Regionalnej;