W dniu 12 sierpnia 2019 r. planowane jest przywrócenie ruchu na ul. Gotartowickiej w obrębie budowanego węzła