Wyłączona z ruchu została ul. Boguszowicka celem wykonania dojazdów do obiektu WD-04.